Kategorie

Niezmiernie miło nam jest pochwalić się, że dzięki współpracy z Państwem otrzymaliśmy elitarne wyróżnienie Diamenty Forbes 2024

DIAMENTY FORBES 2024 DLA EVOLUTION BRAND SP. Z O.O.  SP. K.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Dun & Bradstreet Poland.

Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2022–2018. Na tej podstawie Dun & Bradstreet Poland wybrała listę przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości – na poziomie 15 proc. i więcej. Z listy usunięto natomiast te podmioty, wobec których odnotowano ujemną wartość zmiany wyceny przynajmniej w jednym z ostatnich trzech lat lub wartość wyceny nie zachowała charakteru ciągłego wzrostu.

Analitycy Dun & Bradstreet Poland wycenili przedsiębiorstwa, stosując znaną i cenioną metodę szwajcarską, łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego przez firmy know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje powyższe ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – jak w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zachęcamy do dalszej współpracy.