Kategorie

Piece gazowe

W piecach nadmuchowych gazowych jako paliwa do ogrzewania wykorzystuje się gaz ziemny lub płynny (propan, propan-butan). Sprzęt tego typu osiąga bardzo wysoką sprawność i wydajność pracy. Cechą charakterystyczną jest zamknięty układ spalania co zapobiega mieszaniu się spalin z ogrzanym powietrzem. Cecha ta wpływa na szersze pole manewru jeżeli chodzi o możliwość instalacji. Zamknięta komora spalania eliminuje konieczności budowania osobnego pomieszczenia kotłowni.

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.