Kategorie

Synchro - jednostki zewnętrzne

System Synchro to duża elastyczność, ponieważ do uniwersalnej jednostki zewnętrznej można przyłączyć do 4 jednostek wewnętrznych pracujących w tym samym trybie. Do jednostki zewnętrznej można dobrać różne jednostki wewnętrzne. Zastosowano tu technologię inverterową.